Ooit een trillingsbelasting van 0,5 m/s² gevoeld?


U zult het antwoord weten als u deelneemt aan het practicum lichaam- en hand-armtrillingen en schokken of als u een trillingsmeting laat uitvoeren. trillingen_meten


Waarom moet u het antwoord weten?


Sinds juli 2005 moet elke werkgever inventariseren of er tijdens het werk lichaamstrillingen of hand-armtrillingen voorkomen. Een veilige mate van deze trillingen en schokken is niet bekend. Vandaar dat deze belasting in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet staan. De evaluatie wijst uiteindelijk uit of het risico acceptabel is, gezien de mogelijke kans op en de aard van het letsel.


hand-armtrillingen meten 2Trillingen en schokken kunnen gezondheidskklachten opleveren. Lichaamstrillingen leveren vaak "lage rugklachten" op en soms zelfs schade bij de zwangerschap. Hand-armtrillingen kunnen leiden tot "witte vingers" of tot gevoelloze of juist tintelende vingers.

\r\n

Vrijwel alle gebruikers van trillend handgereedschap lopen risico; net als chauffeurs, machinisten en bijrijders van rijdend materieel. Bij zwangerschap neemt het risico zelfs toe! Waarbij het risico afhankelijk is van de intensiteit en de duur van de trillingen en de conditie van degene die eraan bloot staat. Wordt de wettelijke actiewaarde overschreden (voor lichaamstrillingen bij gezonde werknemer 0,5 m/s2 en 2,5 m/s2 voor hand-armtrillingen) dan moeten maatregelen volgen. Deze staan dan in het Plan van Aanpak. Wordt de wettelijke grenswaarde overschreden (voor zwangeren 0,25 m/s2 en voor gezonde werknemers 1,15 m/s2 bij lichaamstrillingen en 5 m/sbij hand-armtrillingen) dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen en zelfs het werk stil leggen.

Als de werkgever geen maatregelen treft bij arbeidsgebonden lichaamstrillingen of hand-armtrillingen dan kan dit leiden tot zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke aansprakelijkheid. Strafrechtelijk kan dit een boete van enkele honderden euro's betekenen. Civielrechtelijk leidde dit onlangs voor een werkgever tot het betalen van duizenden euro's schadevergoeding. Redenen genoeg dus om preventief te werk te gaan.


jan doornbusch

vibrations@work adviseert.


Vibrations@work BV biedt leveranciers en gebruikers van trillende en schokkende arbeidsmiddelen, net als werkgevers en arbodeskundigen, ondersteuning bij het evalueren van de lichaamstrillingen, hand-armtrillingen en -schokken door middel van metingen, kennisoverdracht en advies.


In overleg met SAVAS Quality seating te Zaltbommel kan altijd de aantoonbaar beste stoel worden gemonteerd.
Bel voor meer informatie gerust even met Jan Doornbusch,
telefoon 06 5514 6768 en dat mag ook buiten kantooruren.